درباره خانم رضایی پشتیبان سایت

همین بهار ۱۴۰۲ با مغان هوم بزرگ و دوست داشتنی آشنا شدم از این که میتونم به کشاورزان عزیزم خدمت کنم و رشد کنم به خودم می بالم چیزی نمونده خیلی زود ۱۰۰ هزار نفری می شویم❤️